dipe, Εκπαίδευση

Το Κογκρέσο χρειάζεται να ακολουθήσει την έρευνα και να δώσει προτεραιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρήσαμε μια τάση αύξησης των επενδύσεων στην παραδοσιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και ιδιαίτερα των προγραμμάτων φιλελεύθερων τεχνών όπως η φιλοσοφία, η οικονομία, τα μαθηματικά, η βιολογία και η χημεία. Αλλά στις Η.Π.Α., αμφισβητούμε όχι μόνο την αξία των ενός τετραετούς πτυχίου αλλά και την αναπτυξιακή, πνευματική και κοινωνική αξία.

Ενώ οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις άμεσες δεξιότητες που χρειάζονται μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τα μακροπρόθεσμα οφέλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Από το τέλος της μεγάλης ύφεσης, οι απόφοιτοι κολλεγίων έχουν καταγράψει τις περισσότερες από τις νέες θέσεις εργασίας και κερδίζουν κέρδη. Όμως, τα οφέλη μιας σχολικής εκπαίδευσης δεν είναι μόνο οικονομικά: είναι επίσης νευρολογικά.

Μια σχολική εκπαίδευση εκθέτει τους μαθητές σε νέους τρόπους σκέψης, τους ωθεί να αμφισβητούν τις ληφθείσες ιδέες, τους διδάσκει να κάνουν επιχειρήματα που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και τους ζητά να ενσωματώσουν διαφορετικά είδη και επίπεδα πληροφοριών για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων σκέψης.

Οι πρόσφατες εργασίες σχετικά με την ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων, ειδικά εκείνη του νευρολόγου Frances Jensen και της ψυχολόγου Laurence Steinberg, υποστηρίζουν ότι μια φοιτητική εκπαίδευση όχι μόνο μεταδίδει πληροφορίες και δεξιότητες στους μαθητές, αλλά μπορεί να αλλάξει την ίδια τη δομή των μυαλών τους.

Χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές απεικόνισης για να μελετήσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι κατά την εφηβεία (η περίοδος μεταξύ 10 και 25 ετών) ο εγκέφαλος έχει αυξημένη ικανότητα να δημιουργήσει νέους νευρώνες και νέες και ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υψηλότερου επιπέδου ικανότητες σκέψης όπως ο σχεδιασμός και η αφηρημένη σκέψη. Σε αυτή την περίοδο, η μάθηση είναι ταχύτερη και βελτιώνεται η ικανότητα για νέους τρόπους σκέψης. Οι νευροεπιστήμονες καλούν αυτή τη δυνατότητα αλλαγής “πλαστικότητας”.

Με άλλα λόγια, η πλαστικότητα δημιουργεί μια αυξημένη ικανότητα να επωφεληθεί από την αυξημένη πνευματική δέσμευση, την επίλυση προβλημάτων και την έκθεση σε καινοτόμες έννοιες και δεξιότητες – ακριβώς όπως και εκείνοι που διδάσκονται και βιώνουν στο κολλέγιο. Η αποτυχία να διατηρηθεί η έκθεση σε νέες προκλήσεις τελικά θα αποτύχει να οικοδομήσει ή να επεκτείνει το θέμα του εγκεφάλου με τον ίδιο τρόπο.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα δείχνουν ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη της γνωστικής ικανότητας του εγκεφάλου μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να έχουν δια βίου πλεονεκτήματα όσον αφορά τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας και ακόμη την προστασία από την άνοια. Το είδος της υψηλού επιπέδου σκέψης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφηβεία και την νεαρή ενηλικίωση δημιουργεί αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν «γνωστικό αποθεματικό», το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της ψυχικής λειτουργίας αργότερα στη ζωή.

Μεταξύ των ηλικιωμένων ενηλίκων με εγκεφαλική παθολογία, εκείνοι με μεγαλύτερο γνωστικό αποθεματικό δείχνουν λιγότερη μείωση της πραγματικής ψυχικής λειτουργίας. Επιπλέον, τουλάχιστον μία μελέτη έχει δείξει ότι η φυσιολογική απώλεια όγκου εγκεφάλου που σχετίζεται με τη γήρανση σε μια περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με τη μνήμη είναι λιγότερο έντονη μεταξύ εκείνων που έχουν επωφεληθεί από υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει σχεδιασθεί με μοναδικό τρόπο ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ της στρατηγικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων, η οποία με τη σειρά της αποφέρει μερίσματα για την κοινωνία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε τους ηγέτες μας να αναγνωρίσουν ότι οι ευρείες επενδύσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη της ικανότητας της επόμενης γενιάς να μαθαίνει, να καινοτομεί και να διατηρεί την υγεία του εγκεφάλου καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής της.